Zajęcia edukacyjne „Poznajemy polskie góry: Karpaty, Sudety i Góry Świętokrzyskie”

2022-04-13
IMG_20220404_103120785_2

W dniach 4, 5 i 6 kwietnia 2022 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej prowadzone były zajęcia edukacyjne pt."Poznajemy góry w Polsce: Karpaty, Sudety i Góry Świętokrzyskie". Uczestnicy zajęć poznali pasma górskie, które znajdują się na terenie Polski (charakter, szlaki, szczyty, schroniska, ciekawostki i legendy), oraz wykonali prace plastyczne ukazujące każdą z grup górskich. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęciowej, a zaczynamy od Śnieżki i Sudetów 🙂

IMG_20220404_101824220
IMG_20220404_101900007
IMG_20220404_101918999
IMG_20220404_102939903
IMG_20220404_101908455
IMG_20220404_103039224

Na zajęciach  dowiedzieliśmy się o wybranych sudeckich pasmach (m.in.Góry Stołowe), a skupiliśmy się na najwyższym ich fragmencie, czyli Karkonoszach i ich królowej Śnieżce. Na mapach odnajdywaliśmy szlaki górskie, najważniejsze miejscowości oraz karkonoskie szczyty. Kolorowaliśmy, a następnie wycinaliśmy charakterystyczne dla Sudetów obrazy, zapisywaliśmy nazwy na naszej tablicy, oraz poznaliśmy legendę o karkonoskim Duchu Gór, czyli Liczyrzepie 🙂

IMG_20220404_105404744
IMG_20220404_110429475
IMG_20220404_103151083
IMG_20220404_104100416

Podsumowaniem zajęć dotyczących sudeckiego pasma, było wykonanie pracy plastycznej "Śnieżka - królowa Sudetów", na której znalazły się najważniejsze miejsca oraz obiekty w jej masywie 🙂

IMG_20220404_113149357
IMG_20220404_113337823
IMG_20220404_120146776

Następnego dnia omawialiśmy kolejne pasmo górskie znajdujące się na terenie Polski, czyli Karpaty. Mieszkamy w Beskidach, które znajdują się na terenie Karpat, więc zajęcia te były dla nas szczególnie ważne. Na mapach rozpoznawaliśmy m.in. Królową Beskidów, czyli Babią Górę , ale najwięcej czasu poświęciliśmy najwyższym karpackim szczytom, czyli Tatrom. Pośród tego potężnego pasma górskiego odnaleźliśmy słowackiego Gerlacha, oraz graniczne Rysy - najwyższy szczyt w Polsce.

IMG_20220405_095945127
IMG_20220405_100436749
IMG_20220405_101043909
IMG_20220405_101254680
IMG_20220405_104105713
IMG_20220405_101107832
IMG_20220405_140923554
IMG_20220405_140933332

Poznawaliśmy charakter tego pięknego pasma górskiego, kolorowaliśmy obrazy, wycinaliśmy rysunki, oglądaliśmy filmy z tatrzańskich szlaków, układaliśmy słowa związane z Karpatami, oraz wykonaliśmy pracę plastyczną "Najwyższe szczyty słowackich i polskich Karpat - Gerlach i Rysy".

IMG_20220405_103902331
IMG_20220405_112311122
IMG_20220405_112900908
IMG_20220405_113606555

Na naszej pracy umieściliśmy logo Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, naszego Klubu Górskiego PTT "Razem przez świat", oraz zdjęcie autorów pracy 🙂

IMG_20220406_144443549

W trzecim dniu zajęć poznawaliśmy Góry Świętokrzyskie, czyli najniższe, ale bardzo piękne pasmo górskie leżące na terenie Polski. Podobnie jak na poprzednich zajęciach poznawaliśmy najciekawsze miejsca rozpoznajac je na mapie, a następnie wykonywaliśmy prace plastyczne związane z tymi górami.

IMG_20220406_104315255
IMG_20220406_102812911
IMG_20220406_104232171
IMG_20220406_104640627
IMG_20220406_104211561
IMG_20220406_104453036

Praca plastyczna, która podsumowała zajęcia związane z Górami Świętokrzyskimi przedstawiała najwyższy szczyt pasma, czyli Łysicę, oraz przestrzennie wykonany Klasztor na Łysej Górze 🙂

IMG_20220406_114153724
IMG_20220406_114243051
IMG_20220406_114229917

Na zakończenie trzydniowych zajęć dotyczących pasm górskich w Polsce, zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie z trzema pracami plastycznymi, wykonanych przez uczestników, a  przedstawiających: Karpaty, Sudety i Góry Świętokrzyskie 🙂

Główne
«