logo-pewel(1)

WSPÓŁPRACA

Góroterapia jest autorskim programem terapeutycznym opracowanym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej. Prowadzony jest przez grupę terapeutów (Pracownia Edukacyjna, Arteterapii, Rękodzieła, Fizjologiczno-Kompensacyjna, Stolarska i Kulinarna), a wspiera uczestników Ośrodka, czyli dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych na terenie powiatu żywieckiego.

5

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej powstał w 1996 roku i otacza opieką osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym oraz znacznym z terenu powiatu żywieckiego. Ośrodki tego typu służą budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowują do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Nasz Dom to placówka okresowego dziennego pobytu, w którym osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą otrzymać częściową opiekę, wsparcie terapeutyczne, pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz posiłek.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej współpracuje z organizacjami, fundacjami, instytucjami oraz placówkami oświatowymi, z którymi wspólnie realizuje rożnego rodzaju imprezy okolicznościowe i integracyjne.

W ramach Góroterapii organizujemy m.in. spotkania z Ratownikami GOPR, Przewodnikami Górskimi, pracownikami Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych, twórcami ludowymi, muzykami, przyrodnikami oraz z placówkami oświatowymi, gdzie prezentujemy nasze działania (m.in. WSB w Dąbrowie Górniczej", TEB Edukacja w Bielsku-Białej). Staramy się rozpowszechniać idee Góroterapii wśród autorytetów "ludzi gór", a nasze prace plastyczne otrzymali m.in. Pani Cecylia Kukuczka i Pan Krzysztof Wielicki.

WSPÓŁPRACA:

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie

Tatrzański Park Narodowy

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

 

77176

Szymon Baron - Prezes Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oddział Bielsko-Biała

"Dobrą lekturą dotyczącą zarówno humanistycznych postaw wobec gór, jak i pozostałych celów statutowych stanowi projekt programu Towarzystwa Tatrzańskiego opublikowany w krakowskim „Wołaniu” nr 2 (6) z listopada 1989 r., do którego lektury zachęcam. Można tam przeczytać m.in., że Towarzystwo Tatrzańskie skupia „(…) miłośników gór, którzy nie chcą być jedynie konsumentami ich wartości, natomiast pragną poświęcić swoje siły duchowe i fizyczne oraz swój czas dla działań związanych z górami i dobrze służących górom. Działania te winny być skierowane przede wszystkim na ochronę przyrody i krajobrazu gór, a także na ochronę wartościowych elementów kultury duchowej i materialnej ludności zamieszkującej ziemie górskie. Ochronę gór zamierzamy umiejętnie godzić z racjonalnym ich udostępnieniem. (…)”.

"Kto mnie górami zaraził? Trudno powiedzieć… Jako dziecko wędrowałem głównie z rodzicami, jako nastolatek – samotnie, z kolegami ze szkoły lub na wycieczkach PTT, na studiach – również głównie ze znajomymi. Zawsze trafiałem w grupy pasjonujące się górami, więc moja miłość do gór jest bardzo naturalna."

Tatrzanski poziome podstawowe cmyk-

Tatry to jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych obszarów przyrodniczych w naszym kraju. Do głównych zadań Tatrzańskiego Parku Narodowego, którego symbolem jest kozica, należy ochrona unikatowej przyrody wysokogórskiej i dziedzictwa kulturowego, a także zachowanie różnorodności biologicznej oraz walorów krajobrazowych. Obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego – TPN (Polska) i TANAP (Słowacja) – zostały przez UNESCO wpisane na listę Światowych Rezerwatów Biosfery. Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wytyczona jest gęsta sieć szlaków turystycznych o różnym stopniu trudności, w tym także dla osób z niepełnosprawnością. W Centrum Edukacji Przyrodniczej możemy poznać florę i faunę Tatr oraz sposoby ochrony tej wyjątkowej przyrody. O pozostałych atrakcjach, które można zwiedzać na terenie Parku, a także zasadach jakie w nim obowiązują, przeczytacie na stronie tpn.pl.

logotypy slaskie i zpkwś do współpracy

Piotr Dziki - Starszy specjalista ds. edukacji ekologicznej Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

„Człowiek od zawsze był, jest i będzie częścią przyrody, bez względu na to jak bardzo ją zniekształcamy, jak bardzo się od niej oddalamy. A wystarczy pójść do lasu, na polanę lub nad potok i w człowieku budzą się zatracone już w codziennym pędzie zmysły obserwacji i poczcie swego miejsca na Ziemi. Kontakt z przyrodą, z naszym pierwotnym miejscem życia, zawsze działa rozwijająco. Na tym tle program „Góroterapii” realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej wydaje się być idealną metodą dla rozwoju, przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Bezpośredni kontakt z przyrodą, szczególnie podczas górskich wędrówek, wzmacnia każdego człowieka psychicznie i fizycznie, pobudza rozwój osobisty i kształtuje pozytywne postawy”.

IMG_20200731_105437165
Grojec