Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej zdobyli srebrną odznakę GOT PTT

2020-10-23

Z wielką radością informujemy, że uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej weszli w 2020 roku na 15 szczytów (wzniesień) górskich, aby zdobyć Górską Odznakę Turystyczną Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego kategorii II w stopniu srebrnym. Dokonali tego w trzy miesiące (od 10 sierpnia do 9 października 2020 roku) wędrując po Beskidzie Żywieckim, Beskidzie Śląskim, Beskidzie Makowskim, Beskidach Orawskich i Pogórzu Gubałowskim.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pewli Wielkiej jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Celem działalności Ośrodka jest wsparcie, rehabilitacja i poprawa ich społecznego funkcjonowania przy jednoczesnym umożliwieniu im pozostania w ich naturalnym środowisku.

Książeczka i odznaka GOT PTT
2 Madejów Groń
P1050008

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej od dwóch lat realizowany jest program „Góroterapia”, który świadomie, planowo i kompleksowo organizuje wsparcie terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o środowisko górskie. Program terapeutyczny w ŚDS Pewel Wielka to oddziaływanie górskiej terapii zajęciowej oraz turystyki górskiej osób z niepełnosprawnością. Tak rozumiana góroterapia to efekt synergii środowiska naturalnego oraz profesjonalnej terapii. Dzięki uchwale jaką podjął Zarząd Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, możliwe jest zdobywanie odznak dla osób z niepełnosprawnością na bardziej dogodnych warunkach (dzień wycieczkowy wynosi dla nich 3 godziny). Dlatego osoby z niepełnosprawnością mogą nie tylko wędrować po górskich szlakach, ale także wyznaczać sobie coraz to ciekawsze cele turystyczne i potwierdzać ich zdobycie odpowiednimi odznakami.

IMG_20200827_104329_1
P1050039

Projekt „15 szczytów w 2020 roku” z powodów obiektywnych, nie mógł wystartować w zaplanowanych wiosennych terminach, gdyż od marca bezpośrednia działalność Środowiskowych Domów Samopomocy została zawieszona. Gdy pojawiła się możliwość bezpośredniego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, opracowana została w ramach góroterapii koncepcja wycieczek dostosowana do panujących warunków.

IMG_20200820_113646[1]
P1040823-

Priorytetem było jak zawsze bezpieczeństwo wszystkich uczestników dlatego wycieczki odbywały się pod opieką przewodnika górskiego, uczestnicy podzieleni byli na mniejsze grupy, wycieczki dostosowane były do możliwości psychicznych i fizycznych danego uczestnika (a gdy wymagała tego trasa, podopiecznych dzielono na dwie grupy w zależności od stopnia trudności szlaku), a ich trasy były tak zaplanowane, aby nie było na nich schronisk górskich oraz miejsc, gdzie gromadzą się turyści. Większość wycieczek odbywało się na szlakach rozpoczynających się w niezbyt odległych miejscach od Ośrodka, tak aby skrócić czas dojazdu oraz przyjazdu uczestników i były planowane w ten sposób, aby uczestnicy wspólnie przemierzali szlaki i (jeśli to było możliwe) uczestniczyli w zajęciach prowadzonych w terenie. Równolegle z wycieczkami górskimi odbywały się zajęcia terapeutyczne w Ośrodku dotyczące bezpieczeństwa, profilaktyki zdrowia i higieny osobistej. Dodatkowo w pracowniach organizowano zajęcia edukacyjne i plastyczne związane z przyrodą oraz turystyką.

P1040661-
IMG_20200728_115738588

W ramach projektu „15 szczytów w 2020 roku” uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej zdobyli następujące szczyty (wzgórza) w poszczególnych grupach górskich: Kopa Radziechowska (536 m n.p.m.) i Bukowina (511 m n.p.m.) w Beskidzie Śląskim, Jastrzębica (758 m n.p.m.), Kępa (750 m n.p.m.) i Polana na Majówkach (650 m n.p.m.) w Beskidzie Żywieckim, Gachowizna (750 m n.p.m.), Madejów Groń (703 m n.p.m.), Polana pod Mioduszyną (410 m n.p.m.), Polana pod Kiczorą (850 m n.p.m.), Łyska (640 m n.p.m.) i Barutka (614 m n.p.m.) w Beskidzie Makowskim, Martoša (815 m n.p.m.) w Oravskich Beskydach, Płazówka (950 m n.p.m.) i Cyrlica (896 m n.p.m.) na Pogórzu Gubałowskim oraz Kaplicówka (355 m n.p.m.) na Pogórzu Śląskim.

IMG_20200728_102325456
IMG_20200923_110328227

Wycieczki górskie są niezwykle atrakcyjną i skuteczną formą aktywizacji osób niepełnosprawnych. Wspólna wędrówka górskim szlakiem wyzwala pozytywne emocje, wpływa na współdziałanie, kształtuje relacje, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną, uczy radzić sobie z trudnościami oraz pokazuje, że możliwe jest osiąganie konkretnych celów. Uczestnicy wycieczki bardzo mocno czują się częścią grupy, a tym samym osadzają się we wspólnym świecie wartości. Identyfikacja osoby jako części większej grupy mającej wspólne cele jest niezwykle ważna w procesie terapeutycznym. Dzięki temu możemy określić siebie i osadzić w realizacji wspólnego działania. Wycieczka górska to także trening umiejętności społecznych, gdyż trzeba samemu lub ze wsparciem opiekuna radzić sobie w warunkach odmiennych od codziennego życia.

IMG_20201006_110630 OK
IMG_20200909_113853444

Racjonalny wysiłek, posiłek, odpoczynek lub orientacja w terenie to tylko niektóre z sytuacji turystycznych, które uczą i wspierają naszą aktywność przydatną każdego dnia i przekładają się na lepsze radzenie sobie w codziennym życiu. Podczas przemierzania szlaku dostrzegamy swoich towarzyszy, pomagamy sobie nawzajem oraz czerpiemy radość ze wspólnego przebywania. Wędrówka to wielkie otwarcie się na świat przyrody, a dzięki temu nastawieniu możemy umiejętnie kształtować estetyczne przeżywanie piękna świata i życia. Wzmocnieniem i utrwaleniem przeżyć związanych z górską wędrówką są zajęcia terapeutyczne prowadzone w poszczególnych pracowniach Ośrodka.

P1050195

Bardzo serdecznie gratuluję uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej i dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu 🙂

Pędziwiatr

dyplom-got-brazowa
dyplom-got-srebrna
«