„Rola terapii górami w poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego” w publikacji „Natura a zdrowie psychiczne”

2022-09-28
Wiodące

Ukazało się wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie pod redakcją naukową dr Magdaleny Gawrych zatytułowane "Natura a zdrowie psychiczne", a w nim artykuł Roberta Słonki pt. "Rola terapii górami w poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego".

W artykule omówione zostały zagadnienia dotyczące specyfiki terapii górami na tle innych metod wsparcia wykorzystujących środowisko naturalne, oraz przedstawiono program "Góroterapia 2019 - 2022 r." prowadzony w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej.

natura-a-zdrowie
Logo

Publikacja jest nowością w polskiej literaturze naukowej. Jest jedną z pierwszych całościowych publikacji na temat roli natury w profilaktyce wystąpienia objawów zaburzeń psychicznych i poprawie zdrowia psychicznego jako metod dodatkowych do oddziaływań terapeutycznych opartych na EBM. Monografia analizuje koncepcje teoretyczne i interwencje psychoterapeutyczne oddziaływania środowiska przyrodniczego, aspekty m.in. filozoficzne, psychofizjologicze, planowania.

Z recenzji dr hab. n. med. Jolanty Masiak

Publikacja koncentruje się na różnorodnych aspektach wspierania dobrostanu i leczenia naturą i obejmuje szerokie spektrum tematów – od psychofizjologicznych mechanizmów oddziaływania środowiska przyrodniczego, poprzez koncepcje teoretyczne i specyficzne interwencje psychoterapeutyczne, aż na aspektach planowania i organizacji leczenia zaburzeń psychicznych kończąc. (…) Całość to bardzo dobrze zorganizowana prezentacja wiedzy o możliwościach korzystania z właściwości środowiska naturalnego dla celów profilaktycznych i terapeutycznych. (…) Monografia dotyczy koncepcji i metod terapii bardzo mało znanych wśród profesjonalistów z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Poszerza wiedzę o nowych, często dodatkowych możliwościach pomocy osobom poszukującym utrzymania swojego stanu zdrowia psychicznego i pomocy w różnych problemach ze zdrowiem psychicznym. Może być także ciekawa dla osób doświadczających problemów z własnym zdrowiem psychicznym i stanowić zachętę do korzystania z opisywanych form terapii.

Z recenzji prof. dr hab. Czesława Czabały

IMG_20220805_124244204
IMG_20220807_100735155

NATURA A ZDROWIE PSYCHICZNE

Wprowadzenie

Rozdział 1 - Ekopsychologia jako zachęta do refleksji nad relacją człowieka z przyrodą -Ryszard Kulik

Rozdział 2 - Przegląd koncepcji wyjaśniających oddziaływania terapeutyczne środowiska przyrodniczego - Magdalena Gawrych

Rozdział 3 - Specyficzne czynniki leczące w terapii lasem - Katarzyna Simonienko

Rozdział 4 - Interwencje psychoterapeutyczne oparte na kontakcie z naturą - Magdalena Gawrych

Rozdział 5 - Kontakt z naturą i jego znaczenie w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie - Maryla Malewicz-Sawicka

Rozdział 6 - Interwencje w środowisku leśnym w prewencji i leczeniu zaburzeń psychicznych - Katarzyna Simonienko

Rozdział 7 - Rola terapii górami w poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego - Robert Słonka

Rozdział 8 - Parki i ogrody terapeutyczne w służbie zdrowia psychicznego - Monika Trojanowska

Rozdział 9 - Wykorzystanie walorów środowiska naturalnego w procesie zmian w modelu lecznictwa psychiatrycznego w ujęciu historycznym i współcześnie - Andrzej Kiejna

O Autorach

Logo2
IMG_20220805_102310007
IMG_20220805_095009314
«