GÓROTERAPIA – „Warsztaty zintegrowanego rozwoju”

2019-10-03
goroterapia-warsztaty-02

W dniach 2-3 października 2019 r. w ramach „Warsztatów zintegrowanego rozwoju – góroterapia” odbyło się spotkanie wykładowców i studentów wydziału Pedagogiki Specjalnej Dolnośląskiej Wyższej szkoły we Wrocławiu z uczestnikami i pracownikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Pewli Wielkiej.

Spotkanie było okazją zaprezentowania metod działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych jakie prowadzone są w Ośrodku, oraz przedstawienie walorów turystycznych naszego regionu (spacer po Żywcu i wycieczka na wzgórze Grojec), oraz bogactwa wybranych dziedzin kultury ludowej i Żywiecczyzny.

W części merytorycznej swoje prelekcje przedstawili pracownicy SDŚ Pewel Wielka:

”Cele i zadania Środowiskowego Domu Samopomocy”
– p.Renata Puda (Kierownik ŚDS)

”Specyfika pracy w ŚDS - ujęcie psychologiczne”
– p.Marcin Szymański (Psycholog ŚDS)

”Góroterapia – możliwości wykorzystania środowiska górskiego w pracy terapeutycznej”
– p.Robert Słonka (Terapeuta zajęciowy ŚDS i Przewodnik beskidzki PTT)

Wykładowcy i studenci DSW przygotowali całą masę gier integracyjnych, oraz poprowadzili z humorem zabawy i mini-dyskotekę. Podczas zajęć przygotowanych przez ŚDS można było zapoznać się z twórczością ludową charakterystyczną dla Żywiecczyzny. Panie Józefa Sidzina oraz Eugenia Godzińska poprowadziły warsztaty bibułkarskie, natomiast Pan Marian Łoboz zapoznał wszystkich z tradycyjnym warsztatem rzeźbiarskim .Wspólne warsztaty to interesująca wymiana doświadczeń, a co najważniejsze integracja, wspólne rozmowy i zabawa.

goroterapia-warsztaty-01
goroterapia-warsztaty-03
goroterapia-warsztaty-04
«